• INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

    • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

     Brzeziny, 27.04.2020r.

     Informuję, że w związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach oraz placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminu ósmoklasisty, zmianie ulega termin realizacji dni wolnych od zajęć dydaktycznych, ustalonych wstępnie na dni 21-23 kwietnia 2020 r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych zostają przesunięte na nowy termin egzaminu ósmoklasisty, tj. 16-18 czerwca 2020 r.

     Informuję, że dni 29 i 30 kwietnia 2020r. zaplanowane w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach nie będą prowadzone zajęcia zdalne.

                                                                                                                                                      Dyrektor szkoły:

                                                                                                                                                        Józef Chodak

    • INFORMACJA

    • Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do  24 maja 2020r.

     Brzeziny, 27.04.2020r.

      

     Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty. Do 24 maja 2020r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym i nauczanie w dalszym ciągu będzie odbywać się na odległość.

     Minister Edukacji Narodowej poinformował także, o terminie egzaminu ósmoklasisty.

     Egzamin ten będzie przeprowadzony w dniach od 16 do 18 czerwca 2020r.

      

     Przypominamy, że w razie jakichkolwiek problemów związanych z kształceniem na odległość proszę kontaktować się z wychowawcą klasy lub z nauczycielem danego przedmiotu (kontakt: adres e-mail nauczyciela podany do kontaktu z uczniami, rodzicami lub telefonicznie).

     Dziękujemy uczniom i rodzicom za współpracę oraz pomoc w procesie zdalnego nauczania

      

                                                                                                                                                      Dyrektor szkoły:

                                                                                                                                                        Józef Chodak

    • INFORMACJA DLA RODZICÓW

    •                                                                                                                                                                                            Brzeziny, 27.04.2020r.

      

     Informuję, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach na rok szkolny 2020/2021 wnioski złożone przez rodziców zostały rozpatrzone pozytywnie.

     Wszystkie dzieci zostały przyjęte do oddziałów przedszkolnych.

                                                                                                                                        Dyrektor szkoły:

                                                                                                                                                        Józef Chodak

    • INFORMACJA

    • Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia 2020r.

     Brzeziny, 14.04.2020r.

          Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

     W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmianie uległy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

     Minister Edukacji Narodowej poinformował także, o zmianie terminu egzaminu ósmoklasistów na czerwiec. Szczegółowa data egzaminów zostanie ogłoszona z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.

     W razie jakichkolwiek problemów związanych z kształceniem na odległość proszę kontaktować się z wychowawcą klasy lub  z nauczycielem danego przedmiotu (adres e-mail nauczyciela podany do kontaktu z uczniami, rodzicami lub telefonicznie).

     Dziękujemy uczniom i Rodzicom za współpracę oraz pomoc w procesie zdalnego nauczania.

                                                                                                                                                       Dyrektor szkoły:

                                                                                                                                                         Józef Chodak

    • INFORMACJA

    • Ministerstwo Edukacji Narodowej

     Informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

     W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

     z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

     Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi

     zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

      

     Podstawy prawne:

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
      z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3. 
     2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
     3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
      w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

      

                                                                                                                          Departament Informacji i Promocji
                                                                                                                          Ministerstwo Edukacji Narodowej

    • INFORMACJA W SPRAWIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

    • Brzeziny, 25.03.2020r.

     Drodzy Rodzice

      

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych
     w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
     nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.; rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r.

     Przekazuję Państwu najważniejsze informacje dotyczące zasad funkcjonowania szkoły w oparciu o ww. rozporządzenie.

     Nauczanie zdalne  w Szkole Podstawowej Nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach rozpoczyna się od  25 marca 2020r. i będzie trwało do 10 kwietnia 2020r.

     Wszelkie informacje dotyczące pracy szkoły, w tym zdalnego nauczania, będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

     Praca zdalna będzie odbywać się według obowiązującego planu zajęć.

     W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy zastosowaniu różnych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnej, a także tradycyjnych form kształcenia (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, lektury), materiałów udostępnionych przez nauczycieli oraz dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/stronach CKE https://cke.gov.pl/, materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,

     Wszystkie informacje dotyczące kształcenia na odległość naszych uczniów będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce nauka online, w odpowiednich katalogach klas.

     Utworzone przez nauczycieli „klasowe grupy kontaktów z uczniami” za pośrednictwem adresów e-mail uczniów, rodziców mają posłużyć do przesyłania materiałów i załączników w płaszczyźnie nauczyciel – uczeń oraz informacji zwrotnych w płaszczyźnie uczeń-nauczyciel.

     Ważnym elementem procesu dydaktycznego będzie podejmowanie przez uczniów aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem   i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

     Każdy nauczyciel zobowiązany jest do oceniania pracy uczniów. (zgodnie z WSO, w przyjętej przez siebie i ustalonej z uczniami formie).

     Oceny uczniów będą wpisywane do e-dziennika z zaznaczeniem nauczania zdalnego.

     Szkoła zapewnia możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

     W przypadku problemów ze zrozumieniem nowej partii materiału nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w innej formie określonej przez nauczyciela.

     Drodzy Rodzice proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo waszych dzieci podczas korzystania z internetu.

     Prosimy o współpracę i wyrozumiałość. Jednocześnie przypominamy, że w razie jakichkolwiek problemów związanych ze zdalnym nauczaniem, należy kontaktować się z wychowawcą klasy, poszczególnymi nauczycielami lub na adres poczty elektronicznej szkoły.

      

                                                                                                                   Dziękuję za dotychczasową współpracę

                                                                                                                          Życzę dużo wytrwałości i zdrowia

                                                                                                                              Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                    Józef Chodak

    • INFORMACJA O ZAPISACH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


    • Drodzy Rodzice 

     Zgodnie z harmonogramem do 31 marca 2020r. trwają zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego w naszej szkole.                  Z uwagi na sytuację epidemiczną proszę o przesłanie wniosków w formie skanów lub nawet fotografii wniosku na skrzynkę mailową szkoły: spbrzeziny1@vp.pl  lub wysłać pocztą tradycyjną.

     Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej w szkole.

      

     Wniosek zapisy:wniosek-przedszkole.pdf

     Dyrektor szkoły:

     Józef Chodak

    • INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

    •  

     Szanowni Rodzice!

      

                 Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Wasze i Waszych dzieci, zajęcia szkolne zostały zawieszone od 12 do 25 marca 2020r.

     Jeśli Państwa dziecko jest w wieku do 8 lat, w związku z zawieszeniem zajęć w szkole, przysługuje Wam zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS. Wystarczy złożyć u pracodawcy oświadczenie o spełnieniu powyższego warunku.

     Zgodnie ze stanowiskiem MEN przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki.

     Uczniowie powinni czytać książki, uzupełniać ćwiczenia, rozwijać umiejętności korzystając przy tym z edukacyjnych zasobów sieciowych, m.in. z darmowej platformy epodreczniki.pl oraz innych materiałów.

     Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie http://epodreczniki.pl/. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

     Zachęcamy uczniów klas ósmych do samodzielnej pracy - link CKE – strona z zadaniami egzaminacyjnymi dla uczniów klas ósmych http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

     Prosimy rodziców o zmotywowanie dzieci do samodzielnej pracy, ponieważ zawieszenie zajęć nie oznacza czasu wolnego od nauki.

     W okresie zawieszonych lekcji nauczyciele będą, w miarę możliwości, pracować zdalnie z uczniami. Informacje w tej sprawie będą przekazywane poprzez stronę szkoły w zakładce: Nauka online

     Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami ministerstwa należy pamiętać o swoim bezpieczeństwie w domu, unikać spotkań oraz miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).

     Rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywamy.

     Śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły.

     Szczególna prośba do Rodziców ósmoklasistów, by poważnie traktować czas zawieszenia zajęć w szkole i przeznaczyć go na samodzielne powtarzanie wiadomości do egzaminu.

     Proszę o dopilnowanie dzieci, aby czas zawieszenia zajęć szkolnych potraktowały, jako okres pozostania w domu i nie wychodziły bez uzasadnionej potrzeby do sklepów, nie spotykały się w większych grupach, galeriach handlowych i innych miejscach.

     Drodzy Uczniowie!

     Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu.
     Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.
     Przerwę w funkcjonowaniu szkoły wykorzystajcie odpowiedzialnie:

     • Przeczytajcie ulubioną książkę lub lekturę szkolną,
     • Uzupełnijcie swoje wiadomości i rozwijajcie swoje kompetencje,
     • Skorzystajcie z platformy epodreczniki.pl
     • Przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń.

     Materiały do samodzielnej pracy znajdują się na stronie szkoły w zakładce: Nauka online

     Drodzy Uczniowie ósmej klasy!

     Samodzielnie powtarzajcie wiadomości z przedmiotów egzaminacyjnych. 

     Zadania i ćwiczenia starajcie się rozwiązać zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

     Dyrektor szkoły:

     Józef Chodak

    • INFORMACJA

    • Brzeziny, 11.03.2020r.

      

     INFORMACJA

      

     W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej Nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach zostają zawieszone na okres od 12 do 25 marca 2020r. W dniach 12 i 13 marca szkoła będzie pełnić funkcję opiekuńczą dla dzieci i uczniów, których rodzice z powodów zawodowych nie mają możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w domu.                                                                                                                                                                                                                                                   

      Dyrektor szkoły:

     Józef Chodak

                                                                                                                                      

                                                                                        

    • Gminne zawody w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców

    • W dniu 06.03.2020r. w naszej szkole odbyły się Gminne Zawody w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. Turniej między grupami z poszczególnych miejscowości rozgrywany był na bardzo wyrównanym  poziomie.Po zaangażowanej walce wyniki przedstawiają się następująco: uczestnicy: SP Wielopole dziewczynki i chłopcy- 1 miejsce SP Brzeziny Dz. i Chł. - 2 miejsceSP Glinik Dz.i Chł.- 3 miejsce.Wszystkim należą się słowa uznania za udział w zawodach oraz zangażowanie, walkę do ostatniego punktu oraz za ducha  fair-play w jakim rozgrywane były zawody. Zdjęcia w albumie

    • OGŁOSZENIE

    •  

     ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

      

     Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach ogłasza zapisy dzieci w wieku od 3 do 6 lat tj. urodzone w latach 2014 - 2017              do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

     Wnioski należy złożyć w terminie od 02 do 23 marca 2020r. w sekretariacie szkoły (wnioskI są dostępne w sekretariacie szkoły)

     Rodzice są proszeni o przyniesienie:

     - dowodu osobistego rodzica lub prawnego opiekuna,

     - numeru PESEL i aktu urodzenia dziecka,

     Szczegółowe informacje dotyczące zapisu można uzyskać w sekretariacie szkoły

     lub pod numerem telefonu: 172233206

    • Akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

    •  W dniu 2  marca  w naszej szkole obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.Jest to szczególny dzień, ponieważ ppłk Ludwik Marszałek patron naszej szkoły należy do tych żołnierzy.Cała społeczność szkolna miała  możliwość wysłuchania wierszy, piosenek, które przybliżyły nam  sylwetki Bohaterów poddawanych nieustającym represjom, oskarżanych przez aparat propagandy o zdradę. Dowiedzieli się, że ich cicha wojna trwała od 1944 do 1963 roku, kiedy to śmierć poniósł ostatni z walczących. W uroczystym montażu słowno - muzycznym wzięli udział uczniowie z klasy VI, VII i chór dziewczynek z  klasy VIII przygotowanych przez Panią Ewę Gąsior i Katarzynę Kazała. Oprawę muzyczną przygotowała Pani Anna Gąsior. Pan dyrektor szkoły razem z przedstawicielami społeczności uczniowskiej złożyli kwiaty i zapali znicz w Izbie Pamięci poświęconej naszemu patronowi. Jesteśmy dumni, że Polska ma takich bohaterów, a my należymy do grona tych, którzy pamiętają o ich ofierze z życia w walce z sowieckim okupantem o niepodległość Polski; że także w naszej szkole przywracamy pamięć o nich.Zdjęcia w albumie

    • Wizyta iluzjonisty w naszej szkole

    • W czwartek 27 lutego naszą szkolę odwiedził iluzjonista. Był to dzień  pełen magii, iluzji, rozrywki i dobrego humoru. W widowisku wzięli udział uczniowie ze wszystkich klas, ale oczywiście najliczniejszą grupę stanowiły dzieci z klas młodszych, które już od kilku dni nie mogły się doczekać wizyty tego niezwykłego gościa.  Pokaz magii i iluzji zachwycił wszystkich. To co wydawało się niemożliwe na scenie stawało się realne. W programie artysty znalazły się różnorodne triki oraz zabawy, do których zapraszane były dzieci z widowni - mogły dzięki temu z bliska przyglądnąć się wykonywanym sztuczkom i spróbować swoich sił jako „magicy”. Występ raz po raz przerywały salwy śmiechu i gromkie brawa, co dowodziło temu, że wszyscy świetnie się bawili. Na koniec artysta odkrył przed publicznością sekret kilku sztuczek zachęcając dzieci do trenowania zręczności, a także obdarował wszystkich kolorowymi balonikami. Występ iluzjonisty był niepowtarzalnym wydarzeniem w naszej szkole, które na pewno pozostanie przez długi czas w pamięci każdego ucznia .Zdjęcia w albumie.

    • Gminny Turniej Tenisa Stołowego

    • Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Wielopolu Skrzyńskim  odbył się w dniu 29.02.2020r. Wzięli w nim udział klasy od III do VIII dziewczynki i chłopcy. Naszą szkołę reprezentowali: Dziedzic Błażej, Dziedzic Bartłomiej Stasik Otylia Dąbrowska Aleksandra Trznadel Alan Wojnarowski Bartłomiej Wojnarowski Jakub Świerad Michał Cholewa Ilona. Miejsce na podium wywalczyły dwie dziewczynki: Stasik Otylia- II miejsce Cholewa Ilona- II miejsce. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów. Zdjęcia w albumie

    • Ósmoklasiści w Muzeum Kantora

    • Dnia 18.02.2020r. uczniowie klasy ósmej wybrali się na wycieczkę do Muzeum Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Oprócz zwiedzania wysłuchali wykładu pt. "Powstanie Styczniowie na terenie Wielopolszczyzny", które wygłosił pan dr Jacek Magdoń, pracownik IPN w Rzeszowie. Prelekcja wzbogacona była dodatkowo fragmentem filmu pt. "Szwadron". Na zakończenie odbył się krótki konkurs na temat Powstania Styczniowego. Zwycięzcy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Swoją obecność w Muzeum uwiecznili wpisem do Księgi Pamiątkowej. Zdjęcia w albumie. 

    • Gminne zawody w tenisie stołowym

    • W dniu 18 lutego w sali wielopolskiej podstawówki odbyły się Gminne Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców .W tych zawodach startowały reprezentacje szkół z Berdechowa , Brzezin , Glinika , Nawsia i Wielopola Skrzyńskiego .Dziewczynki zdobyły trzecie miejsce a chłopcy czwarte. Najlepsze trzy zespoły w każdej kategorii otrzymały pamiątkowe dyplomy , medale oraz okazjonalne puchary. Organizatorzy dziękują wszystkim nauczycielom za przygotowanie zawodników i zawodniczki do zawodów , a GOKIW w Wielopolu Skrzyńskim za pomoc w organizacji zawodów .Zdjęcia w albumie

    • Walentynkowy Turniej Piłki Siatkowej

    • W dniu 14.02.2020r. nasza szkoła uczestniczyła w Walentynkowym Turnieju Piłki Siatkowej O Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej IM. KS. Jana Twardowskiego W Niedźwiadzie Górnej pod hasłem „ Zakochani w siatkówce”  W turnieju wzięło udział pięć drużyn. Nasza szkoła wywalczyła I miejsce. Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy i gratulujemy sportowej postawy. Zdjęcia w albumie


    • Gminne zawody w piłce siatkowej

    • W dniu 7.02.2020r w Szkole Podstawowej w Gliniku odbyły się Gminne Zawody w Piłce Siatkowej - Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Naszą szkołę reprezentowała drużyna żeńska i męska. Zawody rozgrywały się systemem każdy z każdym nasze reprezentacje wywalczyły III miejsce. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zdjęcia w albumie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ppłka Ludwika Marszałka "Zbroi" w Brzezinach
   • spbrzeziny1@vp.pl
   • 17 2233206
   • 39-111 Brzeziny 621
   • spbrzeziny1@vp.pl
   • Komunikacja z naszą szkołą w formie elektronicznej może odbywać się przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej e-PUAP. Platforma ta dostępna jest pod adresem internetowym: http://epuap.gov.pl/ Identyfikator szkoły na portalu ePUAP: SPBrzeziny1 Adres skrytki podawczej: /SPBrzeziny1/SkrytkaESP Na adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP