• Projekt
    •    Projekt "Ocalić od zapomnienia" ma na celu zachowanie pamięci o brzezińskim bohaterze majorze Ludwiku Marszałku, patronie naszej szkoły. Uczniowie, nauczyciele, rodzice spotkają się z kombatantami - świadkami wydarzeń II wojny światowej. W wyniku zgromadzonych pamiątek powstanie Izba Pamięci, która zostanie udostępniona zwiedzającym. Celem utworzenia Izby Pamięci jest uczczenie 20. rocznicy nadania szkole imienia mjra Ludwika Marszałka "Zbroi".


        Miejscem gromadzenia pamiątek oraz spotkań jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach. W ramach działań związanych z realizacją projektu zostaną zorganizowane wycieczki: do miejsca urodzenia Ludwika Marszałka, pod Pomnik Żołnierzy AK w Kałużówce i do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

     Oczekiwane rezultaty

     W wyniku realizacji projektu:

     - powstanie Izba Pamięci majora Ludwika Marszałka "Zbroi" - patrona szkoły

     - rozbudzony zostanie patriotyzm lokalny

     - zachowana zostanie pamięć o bohaterze brzezińskim

     - wzmocniona zostanie integracja środowiskowa

     - docenione zostaną osoby starsze, świadkowie wydarzeń wojennych

     - uczniowie poznają rolę muzeów w przekazywaniu wiedzy historycznej

     - osiągnięta zostanie satysfakcja i zadowolenie uczestników projektu

     - w miejscu domu rodzinnego majora zostanie umieszczona tablica informacyjna.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ppłka Ludwika Marszałka "Zbroi" w Brzezinach
   • spbrzeziny1@vp.pl
   • 17 2233206
   • 39-111 Brzeziny 621
   • spbrzeziny1@vp.pl
   • Komunikacja z naszą szkołą w formie elektronicznej może odbywać się przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej e-PUAP. Platforma ta dostępna jest pod adresem internetowym: http://epuap.gov.pl/ Identyfikator szkoły na portalu ePUAP: SPBrzeziny1 Adres skrytki podawczej: /SPBrzeziny1/SkrytkaESP Na adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP